Σχετικά Με Εμάς

Η ITSC ιδρύθηκε το 2000 έχοντας ως κύριο αντικείμενο εργασιών της, την υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής σε εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Η είσοδος της ITSC στην ελληνική αγορά υπήρξε ιδιαίτερα δυναμική. Από τα πρώτα της κιόλας βήματα, έτυχε θερμής αποδοχής τόσο για τις ευέλικτες και καινοτόμες υπηρεσίες της, όσο και για την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων της. Αυτοί είναι, άλλωστε, οι λόγοι που την οδήγησαν να κατακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η ITSC παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας στο Internet, και σήμερα ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς και των νέων δεδομένων στο χώρο του Internet, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ολοκληρωμένων λύσεων Internet Marketing για εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. Υπό αυτό το πρίσμα, η ITSC απευθύνεται σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση που έχει ως στόχο την μείωση του χρόνου των εταιρικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την αύξηση της εργασιακής παραγωγικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Η αξιοπιστία που εμπνέει και ο σεβασμός προς τους πελάτες της, την κατέστησαν και την καθιστούν ως την πιο έμπιστη εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής και τεχνολογίας. Εύλογα λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ITSC κατέχει ηγετική θέση, σημειώνοντας συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς.